AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZEBRANIE Z RODZICAMI I DZIEŃ OTWARTY – Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach

W dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 17.00 zapraszamy na dzień otwarty do naszego przedszkola.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

REKRUTACJA 2023/2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/ 2024 DOSTĘPNA JEST NA STRONIE BIURA EDUKACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W ZAKŁADCE:

REKRUTACJA – PRZEDSZKOLA

LINK DO STONY BIURA EDUKACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY https://edukacja.um.warszawa.pl/

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego – 6 marca godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 marca godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia godz. 13.00 – 5 maja do godz. 10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

8 maja – 23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Link do logowania dla rodziców

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Więcej informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji w zakładce: dla rodziców- rekrutacja

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wawer m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54,
04-974 Warszawa

reprezentowane przez:

Annę Piwowarek – Dyrektora

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r.- prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp.

Wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do 30 czerwca 2023 r.

Określenie przedmiotu zamówienia

Kod i Nazwa CPV:

39800000 Środki czyszczące i polerujące

Zatwierdził:


Dyrektor

 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wawer m.st. Warszawy
Anna Piwowarek

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2023/01/ogloszenie-srodki-czystosci.pdf

DYŻUR WAKACYJNY 2023 ROK

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Więcej informacji o terminach i zasadach zapisów opublikujemy w lutym br.

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 84 „Promyk”ul. Dworcowa 1III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek”ul. Żegańska 27II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86ul. Krupnicza 3I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”ul. Wilgi 29III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenkiul. Bystrzycka 38I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”ul. R. Pazińskiego 11aIII TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”ul. Korkowa 147/149III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka”ul. Włókiennicza 41II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
Przedszkole nr 348 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9ul. Kadetów 15AI TURNUS 3 lipca – 21 lipca
Przedszkole nr 437Trakt Lubelski 89III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowychul. Poezji 5II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czechaul. Koryncka 33III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskichul. Przygodna 2I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horstaul. Mieczysława Pożaryskiego 2I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiegoul. Wilgi 19II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia Iul. Króla Maciusia 5II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 204 m. 19 Pułku Ułanów Wołyńskichul. Bajkowa 17/21III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia”ul. Wolna 36/38I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajkiul. Michała Kajki 80/82III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 404
ul. Cyklamenów 28
II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia

 

   ELZA

W dniach 6-10 lutego w godzinach 9.30 – 11.00 w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia z psem.

Harmonogram zajęć:

6.02. – Żabki

7.02. – Biedronki

8.02. – Motylki

9.02. – Pszczółki

10.02. – Świetliki

Bliższe informacje zostaną przekazane przez nauczycieli w wiadomości email.

FOTOGRAF W NASZYM PRZEDSZKOLU

10 stycznia – sesja zdjęciowa grupy I, II

11 stycznia = sesja zdjęciowa grupy III, IV, V

31. Finał WOŚP – walczymy z sepsą!

Nasze Przedszkole dołączyło do

Sztabu 2863 Aktywnie po dzwonku.

   Zbiórka do puszki stacjonarnej trwa

         od 2 do 31 stycznia 2023r.

link do eSkarbonki https://eskarbonka.wosp.org.pl/fw4w2a

Wybierz nazwę swojej eSkarbonki: Przedszkole 437

DBFOWAWER/7/2022                                                                                                         

Warszawa, dnia 19 grudnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy w imieniu placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na:
„Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st Warszawy do 30.06.2023 r.” – zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę papieru do drukarek
  i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do 30.06.2023 r (wykaz odbiorców – załącznik nr 1).
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. papier kserograficzny biały, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
  w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

– gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

– stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

– ryza – 500 arkuszy;

 • papier kserograficzny mix kolor, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych
  i atramentowych:

– gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

– ryza – 500 arkuszy;

 • papier kserograficzny mix kolor, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

– gramatura nie niższej niż 160 g/m2;

– stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

– ryza – 500 arkuszy;

 • papier kserograficzny biały, format A-3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
  w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

– gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

– stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

– ryza – 500 arkuszy;

 • Zamówienie obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.
 • Kryterium oceny oferty:

– cena brutto 100%. Kryterium ceny oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

 • Ilości wskazane w kolumnie 4 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi dla porównania ofert i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się).  Każdej placówce przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy dla każdej placówki. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie
  o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli.
 • Składanie zamówienia na dostawę papieru będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w formie skanu podpisanego przez Dyrektora placówki oświatowej zamówienia dostawy – załącznik nr 3.
 • Papier będzie dostarczany sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do szkół
  i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy zamówiony papier w ciągu 7 roboczych dni od momentu przesłania zamówienia.
 • Wykonawca dostarczy oraz zapewni wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń w placówkach oświatowych objętych niniejszym postępowaniem.
 • Wykaz odbiorców (placówek) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za daną dostawę.
 • Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostawy – załącznik nr 4.
 • Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana drogą e-mailową.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania, proszę przesyłać na Platformę zakupową https://dbfo-wawer.ezamawiajacy.pl  do dnia 28.12.2022 r. do godziny 10.00.

                                                                                         Załącznik nr 2

……………………………, dnia …………………. r.

(miejscowość)

………………………………………………

     (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

„Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st Warszawy do 30.06.2023 r.”.

 1. Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………

Adres:  …………………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………

Numer faksu: ………………………

Numer REGON: …………………………………………

Numer NIP:  …………………………

email: …………………………………………………………………………………

 • Odpowiadając na zapytanie ofertowe proponujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
12345
LP.Nazwa artykułuCena ryczałtowa brutto za 1 ryzę w PLNPrognozowana ilość ryz w okresie trwania umowyWartość brutto w PLN (kol.3 x kol.4)
1.Papier kserograficzny biały nie niżej niż 80 g/m2, A4     2434 
2.Papier kserograficzny mix kolorów nie niżej niż 80 g/m2, A4 21 
3.Papier kserograficzny mix kolorów nie niżej niż 160 g/m2, A4     22 
4.Papier kserograficzny biały nie niżej niż 80 g/m2, A3 51 
5.WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO, suma pozycji 1.-4.
W PLN
 

brutto (wartość z kolumny 5 Lp. 3): …………………………………………………………………………………………zł

(słownie……………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.  

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty (wraz z dostawą do siedziby zamawiającego).

……………………………………………………. 

                (miejscowość, data)                                                    

…………………………… 

(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

   do reprezentowania Wykonawcy)

Zapraszamy Przedszkolaki i Ich Rodziny do wzięcia udziału w konkursie:

                  „ Szopka Bożonarodzeniowa

Konkurs kierujemy do Wszystkich Dzieci naszego przedszkola i Ich Rodzin.

Celem konkursu jest propagowanie i ocalenie pięknej tradycji ludowej- robienia szopek. 

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to  bardzo stary zwyczaj. Chcemy by zwyczaj ten, był nadal w naszych domach przekazywany z pokolenia na pokolenie. By nie zabrakło wśród kultywowanych obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia szopki – tej jakże pięknej i wyjątkowej twórczości ludowej.

Regulamin konkursu

Szopka Bożonarodzeniowa- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Cele konkursu:

 • kultywowanie obrzędowości związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • ocalenie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych,
 • zachowanie w polskich rodzinach i ich domach tradycji kultury związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Tematem pracy jest wykonanie szopki – jako przestrzennej pracy plastycznej. 

Praca powinna być opatrzona metryczką: imię i pierwsza litera nazwiska dziecka oraz nazwa grupy. Termin dostarczania prac – do 13 grudnia 2022r. do grupy II „Pszczółki”.

Autorzy i wykonawcy najpiękniejszych szopek zostaną nagrodzeni. Wyniki konkursu będą podane na stronie internetowej przedszkola.

Zastrzega się, aby do budowy szopek nie wykorzystywać gotowych, kupionych w sklepie elementów.

Życzę, aby każda z Rodzin podjęła trud wykonania Bożonarodzeniowej Szopki” i odnalazła w niej wielką radość związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.

Organizatorzy konkursu Anna Tutaj-Skibińska, Karolina Forgiel, Anna Olczyk.

Wszy u dziecka –

jakie są objawy wszawicy i jak zwalczać wszy we włosach

Szanowni Rodzice,

u dzieci pojawiają się wszy. Poniżej kilka słów na temat: jak rozpoznawać i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wszy wśród dzieci.

Wszy u dziecka to nie kwestia zaniedbań higieny ani długości włosów. Wesz ludzka może się pojawić na każdej głowie. Aby doświadczyć objawów wszawicy, wystarczy kontakt z zakażonymi włosami. Co robić, gdy odkryjesz wszy we włosach dziecka?

Jak można zarazić się wszawicą?

Wszawica częściej dotyka dzieci, bo to one nie zachowują między sobą dystansu – stykają się głowami podczas zabawy, śpią razem, pożyczają sobie gumki do włosów, szczotki czy czapki. Wszy mogą przejść na głowę podczas bezpośredniego kontaktu z włosami innej osoby, a także przedmiotami takimi jak grzebienie, ręczniki, szaliki.

Dlatego w ramach profilaktyki dobrze jest kontrolować głowę dziecka co dwa tygodnie, a także po powrocie z kolonii czy obozu oraz uczulić latorośl, by nie pożyczała innym swoich osobistych przedmiotów.

Na szczęście wszy tylko pełzają, nie skaczą ani nie latają.

Niepokojącym sygnałem jest swędzenie głowy u dziecka i czerwone plamki na karku (jak po ugryzieniu komara) – ślady ugryzień wszy, które żywią się krwią. Jak rozpoznać wszy? Żyją 2–3 miesiące, odżywiają się krwią do 4 razy dziennie. Gryzą skórę głowy i wstrzykują ślinę, która powoduje podrażnienie i swędzenie.

Jak zwalczyć wszy u dziecka?

Gdy odkryjesz wszy, nie wpadaj w panikę. Wszawica nie wynika ani z brudu, ani z biedy czy zaniedbania – może dotknąć każdego.

Oto 3 kroki, które pomogą ci pozbyć się wszawicy:

1. Raz w tygodniu sprawdź dokładnie głowę dziecka oraz pozostałych domowników:

 • Zapewnij sobie dobre oświetlenie, białą kartkę papieru i gęsty grzebień.
 • Zacznij sprawdzanie od tyłu głowy, następnie obejrzyj miejsca za uszami i przejdź do czoła.
 • Robiąc ok. 2 cm przedziałki, przeczesuj włosy nad kartką papieru.
 • Jeśli na głowie znajdują się dorosłe wszy, zobaczysz je na kartce. Gnidy będą przyczepione do włosów u ich nasady.

2. Kup w aptece preparat na wszawicę.

Dobrze wiedzieć

Jak odróżnić wszy od łupieżu? Jak wyglądają gnidy?

Samice wszy składają perłowo-białe jaja (do 10 dziennie) blisko skóry głowy, zwykle nad karkiem i za uszami. Jaja za pomocą klejącej substancji przyczepiają się do włosów i trudno je usunąć. Z jaj po 8–10 dniach wykluwają się nimfy, po 10–12 dniach osiągają one dojrzałość i są gotowe do składania kolejnych jaj. Martwe jaja zwane są gnidami

Nawroty wszawicy – wszy u dziecka mogą powrócić

Potem należy co dzień przez 10 dni sprawdzać, czy nie ma nawrotów wszawicy, przeczesując włosy grzebieniem. Jeżeli znajdziesz jaja, zwróć uwagę, gdzie są umiejscowione. Wesz składa je tuż przy skórze, jeśli więc są od niej oddalone, są to martwe jaja, które pozostały po leczeniu.

Po każdej kontroli włosów grzebień trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem. Mycie włosów u dzieci nie zabija wszy, ponieważ mocno chwytają się one włosów i zamykają otwory, przez które oddychają, znajdujące się po bokach ciała. Koniecznie przejrzyj włosy pozostałych domowników.

Zapobieganie wszawicy u dzieci

Trzeba wyprać pościel, ręczniki, ubrania, narzuty, pluszowe zabawki w minimum 60° C. Co się da, wysusz w suszarce lub wyprasuj. Odkurz dokładnie całe mieszkanie, wytrzep dywany, wyparz szczotki i grzebienie. To, czego nie możesz wyprać ani umyć, włóż do plastikowego worka i schowaj na 2 tygodnie.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

W przedszkolu obchodzimy ten dzień 21 listopada.

Od 19.10.2022r. rozpoczął pracę Wawerski Ośrodek Wsparcia Bis przy ul. Trakt Lubelski 351, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.                           

Misją Ośrodka jest edukacja, informacja, poradnictwo, wsparcie. Oferta WOW Bis jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Wawer, aczkolwiek część oferty dedykowana jest tylko migrantom.

Oferta kierowana tylko dla migrantów:

Psycholog – indywidualne konsultacje

wtorek 8:30 – 11:30

środa 17:00 – 20:00

Doradca zawodowy 

czwartek 16 – 20 

Doradca ds. legalizacji 

czwartek 14 – 18 

Na konsultacje obowiązują zapisy pod numerem telefonu 502 897 719 

Warsztatowa grupa wsparcia dla rodziców: 

 • Jak radzić sobie z emocjami, przytłoczeniem i nowymi warunkami życia 
 • Jak podnieść swoje kompetencje wychowawcze, komunikować się z dzieckiem bez przemocy 
 • Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowym kraju, radzić sobie ze smutkiem i lękiem 
 • Różnice między Polską a Ukrainą: konsekwencje ‘klapsa’ i kar cielesnych w Polsce 
 • Podczas spotkań będzie możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, znalezienia wsparcia wśród innych kobiet w podobnej sytuacji 

Zajęcia w j. rosyjskim/ukraińskim, które poprowadzi doświadczona psycholożka i psychoterapeutka.

W grupie max. 12 osób, planowane jest 7 spotkań. Spotkania ruszą od 17.11.2022r. w godzinach 16 – 19. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 502 897 719.

Poniżej informacja o grupie po rosyjsku:

Группа поддержки для родителей: 

 • Как управлять  эмоциями, подавленностью и  адаптироваться к новыми условиями жизни 
 • Как повысить свои навыки воспитания, общаться с ребенком без насилия 
 • Как помочь ребенку найти себя в новой стране, справиться с грустью и страхом 
 • Различия между Польшей и Украиной: ответственность за  применения физических наказаний в отношении к детям в Польше 
 • Во время встреч будет возможность поделиться своим опытом, найти поддержку среди других женщин в подобной ситуации

Занятия  будет проводить опытный психолог и психотерапевт на русском/украинском языках

Punkt Informacyjno – konsultacyjny dla migrantów: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 p. Uliana Shkiriak.

Oferta dla wszystkich:

W dniach 24.11.2022r. i 08.12.2022 w godzinach 10 – 12 (czwartek) będzie dyżur pracownika ZUS w Wawerskim Ośrodku Wsparcia Bis przy ul. Trakt Lubelski 351.

Podczas dyżury będzie można złożyć wniosek o 500+, 300+, uzyskać informacje na temat świadczeń oraz założyć profil PUE dla przedsiębiorców i go uwierzytelnić.

MIĘDZYPOKOLENIOWE SZACHY od 15.11.2022r. (WTOREK) w godz. 15 – 17

Zapraszamy osoby, w każdym wieku, które mają podstawową wiedzę o szachach. Liczba miejsc ograniczona max 12 osób. Obowiązują zapisy pod numerem tel. 502 897 719.

Od 22.10.2022r. w WOW ul. Żegańska 2c działa Punkt Doradców Energetycznych

Punkt Doradców Energetycznych 

Poniedziałek 13 – 19

pan Sebastian Wardak mail: ext.swardak@um.warszawa.pl tel: 509 795 673

Wtorek 8 – 12

pani Ewa Winkowska mail: ext.ewinkowska@um.warszawa.pl tel: 502 443 853

Sobota 8 – 20

Niedziela 8 – 20

pan Marcin Gadomski mail: ext.m.gadomski@um.warszawa.pl tel: 602 125 877

Katarzyna Gąsiorowska – Koordynator Wawerskiego Ośrodka Wsparcia.


Propozycja Warsztatów online dla rodziców

24.11.2022 18:00-19:30

Wiktoria Kowalska Jak wspólnie działać na rzecz dobrostanu psychicznego dziecka – rola przedszkola, rola rodzica.

https://livewebinar.com/251-924-026/c8607da0859881205c3a3fda869cdb0b

Foto 1 - Pasowanie na przedszkolaka - 140425 - Przedszkolowo.pl

4 listopada o godz. 15.30 w naszym przedszkolu odbędzie się Pasowanie na Przedszkolaka dzieci 3-letnich.

20 PAŹDZIERNIKA

odbędzie się Jesienny Pokaz Mody 2022

Logo

Szanowni Państwo!

„Trening Umiejętności Społecznych” to cykl warsztatów organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Wawrze.

Harmonogram:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w soboty i trwają 1 godzinę.
Pierwsze zajęcia odbędą się 22.10.2022 g. 9:00

Trening Umiejętności Społecznych będzie prowadziła:  Paulina Jażdżewska

Miejsce: ul. Korkowa 119/123 (1. piętro / biuro Fundacji „Instytut Edukacji Pozytywnej”)
Decyzja o zakwalifikowaniu się dziecka zostanie przesłana mailowo do 20.10.2022

link do zgłoszenia:

Zgłoszenia do programów międzyszkolnych – Zdrowie psychiczne (instytutep.pl)

Echo świetlicy / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
PPP 17

Szkolenie dla rodziców
Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące regulacji emocji u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas spotkania spróbujemy pomóc
zrozumieć funkcjonowanie emocjonalne dzieci. Opowiemy dlaczego dzieci
czasami reagują silnymi emocjami na błahe sytuacje oraz dlaczego czasem tak
ciężko im się skupić i słuchać dorosłego. Uczestnicy dowiedzą się, jak być
„detektywem do spraw stresu” oraz jak pomóc dziecku być spokojnym.
Celem spotkania jest przybliżenie podejścia Self-Reg, które pomaga inaczej
spojrzeć na dziecko. Opowiemy o metodach wspierania dziecka „na zimno”
i „na gorąco”. Informacje przekazane podczas szkolenia będą również pomocne
w radzeniu sobie z własnymi emocjami przez dorosłych w kontekście
długotrwałego stresu związanego z pandemią.
Szkolenie składa się z dwóch części:

 • warsztatów stacjonarnych w dniu 12.11.2022 r. (sobota) w godz. 9–14,
 • indywidualnych konsultacji w dniu 3.12.2022 r. (sobota) w godz. 9–13
  (uczestnictwo w konsultacjach jest nieobowiązkowe, dla osób chętnych)
  Szkolenie dedykowane jest rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym z terenu Wawra. Udział jest bezpłatny. Miejsce: Poradnia
  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17, ul. Żegańska 1a.
  Spotkanie poprowadzą psycholożki: Magdalena Głaska i Magdalena Zagrabska.
  Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres: mglaska@eduwarszawa.pl
  W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko rodzica, numer przedszkola/szkoły
  oraz wiek dziecka. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Serdecznie zapraszamy!
  Szkolenie jest realizowane w ramach Warszawskiego programu wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców „Szkoła dobrostanu psychicznego”


Wsparcie dla rodzin ukraińskich

W naszej Poradni pomoc psychologiczną w języku angielskim prowadzą psychologowie:

Gabriela Łubieńska: glubienska@eduwarszawa.pl
i Magdalena Zagrabska: mzagrabska@eduwarszawa.pl

Pomoc jest oferowana codziennie w godzinach: 8.00-19:00.
Psychologowie odpowiadają na maile w godzinach swojej pracy w Poradni (grafik)

Jeżeli chcesz porozmawiać, podaj w emailu kontakt telefoniczny, pracownik Poradni oddzwoni.

Propozycje wsparcia i pomocy udzielanej w innych placówkach
umieszczamy i aktualizujemy na bieżąco na naszej stronie Facebook


ЗАПРОШУЄМО

Дітей 7-8 років, які прибули з України на заняття з корекції вад постави з елементами сенсорної інтеграції.

Метою цих занять є компенсація порушень у моторному розвитку (зниження м’язового тонусу, порушення постави) та дефіциту розвитку процесів сенсорної інтеграції, які проявляються:

– проблемами з концентрацією уваги та емоційністю

– низьким рівнем графомоторних функцій.

Заняття будуть проходити в груповій формі.

Заняття безкоштовні.

Бажаючих просимо завчасно записувати дітей за тел.: 22 277 2000.

Запрошуємо на заняття по понеділках, о 18.30 – 19.30 до Психолого-педагогічного Консультаційного Центру № 17,  вул. Жеганська, 1 А     (ul. Żagańska 1 A).

Заняття будуть проводитися:

03.10.2022 р., 10.10.2022 р., 17.10.2022 р., 24.10.2022 р.

Ведучі: Агата Цимерман Вашкевич та Івона Вержбіцка – терапевти СІ


Запрошуємо

дітей 6-7 років, які приїхали до нас з України

на семінар:

Пізнаємо себе та інших

Заняття стануть хорошим тренінгом для навичок роботи в групі та забезпечать багато досвіду співпраці з іншими дітьми через розвагиігри та створення красивих робіт. Діти побачать, що в групі яскравіше і веселіше, в групі виникають цікаві ідеї та рішення.

Усіх бажаючих просимо записуватися заздалегідь:

тел. 22 277 20 00

Заняття безкоштовні. Запрошуємо на зустрічі по понеділках о 18.00-19.00 до Психолого-педагогічного Консультативного Центру № 17 на  вул. Жеганська 1а (Żegańska 1a).     Заняття включають 4 зустрічі.

Стартуємо 26.09.2022r. (понеділок)

о 18.00-19.00

Наступні зустрічі:

 • 10.2022 р., о 18.00-19.00;
 • 10.2022 р., о 18.00-19.00;
 • 10.2022 р., о 18.00-19.00.

https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju

Шановні друзі з України,  

запрошуємо доЦентру освіти та розвитку (вул. Товарова 25A, біля станції метро M2 Rondo Daszyńskiego). Ми стартуємо 15 червня 2022 року і чекаємо на вас з безкоштовною пропозицією:  

• психологічна допомога,  
• вивчення польської та англійської мови,  
• гуртки для дітей молодшого та старшого віку  
• анімації для дітей та підлітків  

У ЦОР на вас чекають:  

• освітній інформаційний пункт, де можна дізнатися все про освіту у Варшаві 
• комп’ютери з доступом до Інтернету 
• кіно-театральні, музичні, художні та конструкторські заняття  

Запис на заняття відбувається з понеділка до п’ятниці в такі години  9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 за телефоном 22 631 09 12

Свої питання та пропозиції пишіть на адресу: cer@eduwarszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

Вітаємо з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 та по суботах з 9:00 до 16:00   

Приходьте, реєструйтеся та скористайтеся  


Drodzy Przyjaciele z Ukrainy,

zapraszamy do Centrum Edukacji i Rozwoju (ul. Towarowa 25A, przy stacji metra M2 Rondo Daszyńskiego). Startujemy 15 czerwca 2022 r. i czekamy na Was z bezpłatną ofertą:

 • pomocy psychologicznej,
 • nauką języka polskiego i angielskiego,
 • klubikami dla dzieci małych i starszych
 • animacjami dla dzieci i młodzieży

W CER czekają na Was:

 • edukacyjny punkt informacyjny, gdzie dowiecie się wszystkiego na temat edukacji w Warszawie
 • komputery z dostępem do Internetu
 • m.in. warsztaty filmowo-teatralne, muzyczne, plastyczne, konstruktorskie

Rekrutacja na zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00,  tel. 22 631 09 12 

Masz pytania, swoje propozycje – napisz: cer@eduwarszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 oraz w soboty w godz. 9-16

Przyjdź, zapisz się i skorzystaj Przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku. Będzie też wsparcie w jęz. rosyjskim.
Dyżury:
– w godzinach 15-22: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 marca;
– w godzinach 22-6: 11, 26 marca.
__________

при безкоштовному Дитячому Телефоні Довіри Обмудсмена Прав Дитини 800 12 12 12 буде чергувати україномовний психолог. Також можна отримати підтримку росїйською:
– з 15.00 до 22: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 березня; 
– з 22.00 до 6: 11, 26 березня.
____________
при бесплатном Детском Телефоне Доверия Омбудсмена по правам детей 800 12 12 12 будет работать украиноязычных психолог. Также можна получить поддержку на русском языке: 
– с 15 до 22: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 марта; 
– c 22 до 6: 11, 26 марта. 


 Darmowy telefon zaufania dla dzieci 800 12 12 12 od 02.03 – dodatkowo w języku ukraińskim i rosyjskim.
Безкоштовна гаряча лінія довіри для дітей 800 12 12 12 від 02.03 буде додатково на українській та російській мові. link


Якщо ви чи ваша дитина нещодавно пережили важкі події, відчуваєте сильний стрес, напругу, маєте проблеми зі сном, концентрацією уваги – запрошуємо на наш вебінар. Ми розповімо про те, як можемо допомогти собі під час стресу чи паніки. 👉 www.forummigracyjne.orgJeśli Ty lub Twoje dziecko doświadczyłaś/ doświadczyłeś niedawno trudnych wydarzeń, odczuwasz silny stres, napięcie, masz trudności ze snem, nie możesz się na niczym skupić – zapraszamy Cię na nasze webinary. Powiemy o tym, jak sami sobie możemy pomóc w chwilach stresu, czy paniki. 
👉www.forummigracyjne.org


Polskie Forum Migracyjne  telefon ze wsparciem psychologicznym i interwencyjnym +48 669 981 038


Od 07 marca w siedzibie Fundacji „Wawer: ul. Planetowa 36  bezpłatnie :– opiekę dla dzieci ukraińskich ( pon-pt w godz. 9-16)– wsparcie tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego– doradztwo prawne w zakresie prawa pracy– bezpłatny dostęp do internetu– dostęp do stanowiska komputerowego– wyżywienie ( catering)Zachęcamy do współpracy nauczycieli, psychologów, instruktorów , animatorów oraz wolontariuszy. Kontakt : 696 582 190


Telefon Wsparcia Fundacji Nagle Sami  tel. 800 108 108 – poniedziałki i wtorki godz. 17.00-20.00 dla Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy potrzebują wsparcia. Konsultanci rozmawiają w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim link


program BEZPŁATNEGO wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla obywateli UKRAINY https://twarzedepresji.pl/ukraina/


Psychoterapeutka z Ukrainy o lęku po ukraińsku

Warszawa – bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z Ukrainy w języku polskim i angielskim Sukces Osrodek Psychoterapii

Poradnia Specjalistyczna MOP  pomoc dla uczniów Ukrainy, którzy ukończyli 15 lat

Lista miejsc oferujących wsparcie psychologiczne link

Poradnik dla osób przyjmujących uchodżców przygotowany przez Katarzynę Podleską psycholog, psychotraumatolog z Fundacja HumanDoc – poradnik do pobrania 

WYCIECZKA DO STAJNI NA KĘPIE WAŻNE INFORMACJE !!!

W dniach wycieczki 6 i 7 października śniadanie dla wszystkich grup przedszkolnych będzie o godz. 8.30. Wyjazd na wycieczkę godz. 9.00 – powrót około godz. 14.00. W czasie wycieczki dzieci zjedzą drugie śniadanie, a po powrocie obiad około godz. 14.30.

KONKURS „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Przedszkolaki biorące udział w konkursie zostały nagrodzone drobnymi upominkami.  

Alicja J. grupa Świetliki, Jerzy Ch. grupa Świetliki, Magdalena J grupa Świetliki, Aleksander N. grupa Pszczółki, Julia B. grupa Pszczółki.

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. 

DZIEŃ JABŁKA – ŚRODA 28 września 2022

W tym dniu wszystkie dzieci z przedszkola zaprosimy do „jabłuszkowych” atrakcji, będzie wiele zabaw, piosenek, degustacje no i oczywiście szarlotka, którą każda z grup wykona pod czujnym okiem swojej pani

Obraz znaleziony dla: witamy po wakacjach obrazki przedszkole
Obraz znaleziony dla: zebranie z rodzicami w przedszkolu obrazki
Harmonogram zebrań dla Rodziców:

Oddział I – Żabki – 31.08.2022r. godz. 16.30

Oddział IV – Biedronki – 7.09.2022r. godz. 16.30

Oddział V – Świetliki – 7.09. 2022r. godz. 17.00

Oddział II – Pszczółki – 13.09.2022r. godz. 17.00

Oddział III – Motylki – 15.09.2022r. godz. 16.30

Obraz znaleziony dla: adaptacja obrazki przedszkole
Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych, które odbędą się w dniach 29,30,31 sierpnia w godzinach 10.00-11.00

Pierwsze zebranie dla Rodziców dzieci 3-letnich odbędzie się 31 sierpnia 2022r. o godz. 16.30. Zapraszamy

Skip to content