Dyżur wakacyjny

rok szkolny 2022/2023

BEZPIECZNE WAKACJE - zadania dla grupy średniaków i starszaków -  Przedszkole Źródełko

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023 r. harmonogram zapisów

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

29 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

30 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 31 maja godz. 9:00 do 5 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

od 6 czerwca do 9 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

12 czerwca od 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

13 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

WAKACJE 2022 r.

Obraz znaleziony dla: wakacje obrazki

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r. harmonogram zapisów

 15.03.2022

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 19 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.  

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”
 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.
 

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
 

od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

30 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
 

Zapisy na wolne miejsca
 

31 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 

od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
 

od 7 czerwca do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
 

9 czerwca od 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
 

10 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Przedszkole nr 84 „Promyk”ul. Dworcowa 125 lipca – 12 sierpnia 
Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek”ul. Żegańska 27 4 lipca – 22 lipca 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86ul. Krupnicza 316 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”ul. Wilgi 29 4 lipca – 22 lipca 
Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenkiul. Bystrzycka 3816 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”ul. R. Pazińskiego 11a25 lipca – 12 sierpnia 
Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”ul. Korkowa 147/149przedszkole nie organizuje opieki ze względu na remontopieka wakacyjna zostanie zapewniona przez inne przedszkola w Dzielnicy Wawer, zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych
Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka”ul. Włókiennicza 41 4 lipca – 22 lipca 
Przedszkole nr 348 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9ul. Kadetów 15A16 sierpnia – 31 sierpnia 
Przedszkole nr 437Trakt Lubelski 8925 lipca – 12 sierpnia 

rok szkolny 2020/2021

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2021r.

Poniżej publikujemy wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy w lipcu i sierpniu 2021 r.

Poza ustalonymi przerwami przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach w okresie zbliżających się wakacji będą prowadziły zajęcia dla dzieci.

Terminy pracy i przerwy w działalności poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów z radami rodziców.

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22743/attachments/terminy_przerw_w_funkcjonowaniu_p_lipiec_sierpien_2021.xlsx

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Poniżej publikujemy wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy w lipcu i sierpniu 2020 r.

Poza ustalonymi przerwami przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach w okresie zbliżających się wakacji będą prowadziły zajęcia dla dzieci.

Terminy pracy i przerwy w działalności poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów z radami rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/06/warszawa_przedszkola_terminy_przerwy_w_pracy_2020_wer_2_1-1.xlsx

Skip to content