Język Angielski

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc maj  2022

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Prepositions of place (przyimki miejsca)Nauka przyimków określających położenie przedmiotów Rozumienie prostych poleceń w j. ang  In, on, under, between, in front of ,next to, behind  Hello, how are you? See you later In, on, under song  
See animals (zwierzęta morskie)Poznanie  nazw morskich zwierząt  Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angCrab, octopus, jellyfish, dolphin, starfish, turtle, shell, sharkHello, hello ! Bye,bye song I’m a jellyfish How many fingers?
Transport (transport)Poznanie nazw wybranych środków transportu. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angCar, bus, train,plane, ship, bike, scooter,Hello, hello how are you ? Bye, bye song Who took the cookie? The wheels on the bus

Dzieci rozumieją proste polecenia w j. ang (stand up, sit down, make a circle, clap your hands, turn around, jump )

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj. Dzieci potrafią nazwać obecną porę roku  

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc kwiecień 2022

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Actions (Czynności)Nauka słownictwa związanego z czynnościami Rozumienie prostych poleceń w j. ang  Walk,wash,swim,jump,tip-toe,close, open, write, sing, point,Hello, how are you? See you later We all fall down Around a circle  
Easter (Wielkanoc)Poznanie   słownictwa związanego ze świętami Wielkanocnymi. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angBunny,lamb, easter basket,easter eggs, flower, chickHello, how are you? See you later Bugs rock n roll Woogie boogie
Sports (sporty)Poznanie nazw sportów. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angFootball,basketball,volleyball  riding a bike, swimming, running, riding a horse, dancing, playing tennisHello, hello Bye, bye song Who took the cookie?

Dzieci rozumieją proste polecenia w j. ang (stand up, sit down, make a circle, clap your hands, turn around, jump )

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj. Dzieci potrafią nazwać obecną porę roku  

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc marzec 2022

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Spring (wiosna)Poznanie nazw charakterystycznych elementów wiosny. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. ang  Grass,flower,tree,buterfly,ladybug,sun,rain, rainbowHello, how are you? See you later Waliking,walking We all fall down
Bugs (owady)Poznanie nazw owadów.Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angLadybird,butterfly,grasshoper,catepillar,frog,snail,Hello, how are you? See you later Bugs rock n roll Woogie boogie
At home (w domu)Poznanie nazw pomieszczeń w domu. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angKitchen,bathroom,livingroom,bedroom,garden,garage,Hello, hello Bye, bye song Rock scissors paper

Dzieci rozumieją proste polecenia w j. ang (stand up, sit down, make a circle, clap your hands, turn around, jump )

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj. Dzieci potrafią nazwać obecną porę roku  

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc luty 2022

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Opposites (przeciwieństwa)Poznanie nazw przymiotników i ich przeciwieństw. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. ang  Fat/thin, old/young ,clean/dirty, fast/slow, wet/dry, strong/weak, long/shortHello, how are you? See you later Opposites Song for Kids Opem, shut them Opem, shut them 2
Toys (zabawki)Poznanie słownictwa związanego z zabawkami . Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angDoll,car,train,teddy,plane,ball, crayons,board game, bike,Hello, how are you? See you later Pinochio song We all fall down The wheels on the bus    
Jobs (zawody)Poznanie nazw zawodów. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angDoctor, singer,actor, nurse, teacher, policeman,fireman,mechanic, chef,Hello, hello Bye, bye song Walkin, walking, The Pinochio song  

Dzieci rozumieją proste polecenia w j. ang (stand up, sit down, make a circle, clap your hands, turn around, jump )

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj. Dzieci potrafią nazwać obecną porę roku  

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc styczeń 2022

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Arctic animals (arktyczne zwierzęta)Poznanie nazw zwierząt arktycznych. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. ang  Arctic fox, arctic hare, moose, rendeer, polar bear, snowy owl, musk ox, penguin, sealHello, how are you?
See you later Walkin,walking Hokey Pokey
Diseases (choroby)Poznanie słownictwa związanego z chorobami. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angcough, rash, dizziness, runny nose, broken arm, fever,  Hello, how are you?
See you later Pinochio song We all fall down    
Shapes (kształty)Poznanie nazw kształtów. Aktywne uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ruchowych. Rozumienie prostych poleceń w j. angTriangle, rectangle,circle, star,heart, squer, diamondSee you later Hello, how are you?
Winter hockey pockey
Shapes song

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj. Dzieci potrafią nazwać obecną porę roku  

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc grudzień 2021

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Family members (członkowie rodziny)Wymienianie  członków rodziny  Mommy, daddy, brother, sister,baby, grandpa, grandma, + auntie, uncle (dzieci starsze)Hello, how are you? See you later Finger family Walkin,walking Hokey Pokey
Seasons (pory roku)Nazywanie pór roku  Spring, summer, fall, winterHello, how are you? See you later Four seasons song We all fall down
Christmas (Święta Bożego Narodzenia)Nazywanie wybranych, charakterystycznych symboli świątecznych. Poznanie zwyczajów świątecznych w krajach anglojęzycznych  Christmas tree,gingerbreed,angel, present, reindeer , santa clause, christmas light, ornaments,See you later Hello, how are you? Helo reindeer Winter hockey pockey

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc listopad 2021

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
Clothes (ubrania)Nazywanie niektórych części garderoby  Hat, t-shirt, trousers, dress, skrirt, shoes, sweather, hoodieHello, how are you? See you later Put your clothes on Walkin,walking Hokey Pokey
Food (jedzenie)Nazywanie wybranych produktów spożywczychDonout,juice,soup,pizza,french fries,yogurt, ice cream, lollypop,cakeHello, how are you? See you later Do you like…? We all fall down
Weather (Pogoda)Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznychSunny, cloudy,rainy,snowy,windy.stormyHello, how are you? Bye,bye song Weather song Pinochio song  
Zoo animals (zwierzęta egzotyczne)Nazywanie i naśladowanie zwierząt egzotycznychLion, zebra, monkey,hippo,giraffe,tiger,seal,parrotSee you later Hello, how are you? Let’s go to the ZOO Animal sounds  

Dzieci z grup starczych (5, 6 latki) potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące samopoczucia (How are you ?), określają swój nastrój (I’m happy, sad, sleepy, sceard, hungry,angry)

Dzieci starsze (5,6 latki) potrafią wymienić dni tygodnia oraz określić jaki dzień jest dzisiaj, co będzie jutro oraz co było wczoraj

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc Październik 2021

TematUmiejętnościSłownictwoPiosenki
KoloryNazywanie wybranych kolorówred, blue, yellow, blue, orange, pink, purple, brown, black, greenHello, how are you?  Colors song for kids I see something blue/pink See you later
Części ciałaNazywanie niektórych części ciała Pokazywanie umiejętnościHead ,eye,  ear, mouth ,leg,  tummy, nose, finger (dzieci młodsze) + eyebrow, mouth, hair, forehead,shoulder, knee, toes, hand (dzieci starsze)Put your hands up! Body song! Face song! Shake your head One little finger Hello, how are you? See you later
Owoce i warzywaNazywanie wybranych owoców i warzyw  Banana,Strawberry,Apple,orange,grape, Pear,watermelon,tomato,potato,broccoli Corn,onion,carrot,pumpkin  See you later Hello, how are you? Hockey pockey Walking,walking
RodzinaRozpoznawanie i nazywanie członków rodzinyMammydaddy baby,brother, sister (dzieci młodsze) grandmother, grandfather, aunt, uncle (dzieci starsze)Owl family song. I love you! Duck family song Hello, how are you? See you later
ZwierzętaNazywanie i naśladowanie zwierząt hodowlanychPig, horse,cat,dog, sheep, rooster, duck, cow,Pets song Old McDonald had a farm Animlas souds See you later Hello, how are you?
Skip to content