Kontakt

Adres:
ul. Trakt Lubelski 89
04-870 Warszawa

mail: sekretariat.p437@eduwarszawa.pl

Telefony:  22 2771162  – sekretariat

               222771164 – kierownik gospodarczy

               222771168 – hol główny

zgłaszanie nieobecności do godziny 9.00.

telefonicznie lub na adres mail: sekretariat.p437@eduwarszawa.pl

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 437
Kamila Rudzińska

e-mail: iod.dbfowawer@eduwarszawa.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
    poz. 1781).
  • Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Przedszkola nr 437 z dnia 28.04.2022r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Godziny pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 17:30

Przedszkole
« 1 z 2 »
Skip to content