Opłaty

Obraz znaleziony dla: clipart pieniądze

Od 1 lipca 2022r opłata za żywienie dzienne wynosi 14,00

Zarządzenie nr 470/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2022r.

 • Opłaty wnosimy   na  konto   bankowe przelewem: na nr konta
 • 06 1030 1508 0000 0005 5113 0002

w tytule  przelewu wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, opłata za żywienie (kwota), darowizna (kwota)

opłata darowizna – kwota dobrowolna

 • ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI dzieci celem otrzymania odpisu za żywienie
 • Nieobecność dziecka należy zgłosić OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE, TELEFONICZNIE pod numerem (022) 277-11-62 lub (022) 277-11-64, mail: sekretariat.p437@eduwarszawa.pl w godzinach 8.00 -9.00
 •  Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona w godzinach 8.00 – 9.00 zostanie zrobiony odpis za dany dzień lub dni zgłoszone przez Rodzica/Opiekuna. Zgłoszona nieobecność będzie jako usprawiedliwiona i opłata wniesiona za posiłek będzie zwrócona (Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017r.)
 • Informacja o wysokości należności za żywienie będzie do odbioru u nauczyciela w grupie od 5 każdego miesiąca.
 • W przypadku zagubienia informacji lub wątpliwości informacja bezpośrednio u kierownika gospodarczego Pani Ewy Radeckiej nr telefonu: (22)2771164 lub mail: platnosciP437@gmail.com
 • Wpłaty należy dokonać do 10-tego każdego miesiąca.
 • Nie odebranie „karteczki” z należną kwotą lub mailowej  informacji o wysokości opłaty nie zwalnia Państwa terminowego wniesienia opłaty. W takiej sytuacji należy zgłosić się do sekretariatu, aby poznać kwotę swojego zobowiązania. 
 • Nadmieniam, że w związku z nowymi wytycznymi za nieuregulowanie opłaty za żywienie w terminie, jesteśmy zobowiązani wystawiać oficjalne „Wezwanie do zapłaty”, które w przyszłości będzie dowodem w sprawie egzekwowania nieuregulowanych wpłat.
 • W razie trudnej sytuacji finansowej i niemożności wniesienia opłaty w terminie są Państwo zobowiązani powiadomić pisemnie placówkę o zaistniałej sytuacji i określenie terminu wpłaty. 
 • Takie pismo wstępnie wstrzyma wystawienie „Wezwania do zapłaty”
 • Z góry dziękuję za terminowe wnoszenie opłat za żywienie.
Skip to content