Procedury i organizacja w czasie pandemii COVID

ROK SZKOLNY 2021/2022

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach oświatowych prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

blob:https://poczta.edu.um.warszawa.pl/92737af0-892c-4479-bb94-ba613bb3fef3

Aktualizacja 19 listopad 2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja – Główny Inspektorat Sanitarny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/koronawirus

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020.pdf

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/08/procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek.pdf

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/08/warszawskie-wytyczne-edukacyjne-nauka-w-czasie-epidemii.pdf

W związku ze stacjonarnym rozpoczęciem zajęć prosimy o zapoznanie się z zawartą w załączniku wewnętrzną organizacją i zasadami obowiązującymi w Przedszkolu nr 437 od 1 września 2020r.

Aktualizacja 23 listopada 2020 r.

Prosimy również, aby:

  1. wszystkie dzieci wchodziły głównym wejściem
  2. odbierając dzieci korzystać z domofonu.

proszę wziąć pod uwagę, że może będzie trzeba chwilę poczekać, ponieważ do szatni jednego oddziału nie może wejść nie więcej niż troje rodziców z dziećmi.

  • pamiętać o dezynfekowaniu rąk oraz zakładaniu maseczek osłaniających usta przed wejściem na teren budynku/ przedszkola
  • w miarę możliwości Rodzice nie wchodzili do części wspólnych przedszkola

pracownicy chętnie pomogą dziecku, jeśli będzie taka konieczność, przy przebieraniu się;

jeśli będzie konieczny kontakt z nauczycielem prosimy o umówienie się  poprzez pocztę mailową na konkretny termin.

  • zdrowe dziecko przyprowadzał jeden, w miarę możliwości ten sam, rodzic w godzinach 7.00 – 8.45.
  • dzieci nie przynosiły i nie wynosiły z placówki zabawek
  • po odebraniu dziecka nie pozostawać na placu zabaw Zespołu Żłobkowo -Przedszkolnego, zgodnie z zapisem Regulaminu Placu Zabaw
  • śledzić na bieżąco stronę przedszkola www.p437.wawer.warszawa.pl

Procedura organizacji opieki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

Procedura postępowania prewencyjnego

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-postępowania-prewencyjnego_P-i-SP-ogólnodostępne.docx

Załącznik 1:

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/05/Załącznik-nr-1-do-procedury-postępowania-prewencyjnego.docx

Załącznik 2:

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/05/Załacznik-nr-2-do-procedury-postępowania-prewencyjnego.docx

Procedura podejrzenia zakażenia

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-podejrzenia-zakazenia_P-i-SP-ogólnodostępne.docx

Procedura powrotu do przedszkola 437

http://p437.wawer.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/07/procedura-powrót-do-przedszkola-p437.docx

Skip to content