Rada Rodziców

Obraz znaleziony dla: konkurs fotograficzny clipart

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU FOTOGRAFICZNEGO
“WIOSNA OCZAMI DZIECKA”

 1. Organizatorem przeglądu jest Przedszkole nr 110 im Warszawskiej Syrenki
  Warszawa, ul Bystrzycka 38 tel. 022 872 91 58
 2. Cele:
   Indywidualne spojrzenie na uroki wiosny
   Prezentacja emocji towarzyszących wiośnie w formie artystycznego dokumentu
   Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i sztukę fotografii
   Integracja środowiska lokalnego i przedszkoli europejskich
 3. Warunki:
  Do przeglądu zapraszamy dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całego świata. Każda placówka może przesłać do 10 prac.
   Zdjęcia wykonane wyłącznie przez dziecko przy niewielkiej pomocy osoby dorosłej
   Zdjęcia przedstawiające oblicza wiosny
   Zdjęcia niezawierające wizerunku osoby.
  Prace w formacie jpg oraz metryczkę sporządzoną według poniższego wzoru prosimy o przesyłanie w terminie do 1 czerwca 2021 na adres mailowy: przedszkole110@o2.pl Plik zdjęcia i metryczkę jednego autora prosimy opatrzyć tym samym numerem.
  METRYCZKA:
  Tytuł zdjęcia:
  Imię i nazwisko autora:
  Wiek:
  Nazwa placówki i e-mail kontaktowy:
  OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Anna Napurka, Magdalena Horoń-Panfil, Agnieszka Mazek
 4. Prace zostaną wyeksponowane w ostatnim dniu wiosny 21.06.2021 na stronie przedszkola www.przedszkole110.waw.pl oraz w ogólnodostępnej wystawie w trakcie pieszym Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie – Falenicy
 5. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Zachęcamy do dzielenia się pomysłami, sugestiami. opiniami bezpośrednio z Radą Rodziców za pośrednictwem maila:

RadaRodzicow437@gmail.com

https://www.facebook.com/przedszkole437

Skip to content