Ramowy rozkład dnia

Obraz znaleziony dla: clipart przedszkole

7.00.- 8.45 – schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym:  gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne; indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem lub grupą dzieci, przygotowanie do śniadania

8.45 – 9.30 – przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.30- 10.30 –  zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego

10.30 – 11.45 – przygotowanie do wyjścia do ogrodu, pobyt na świeżym powietrzu; zabawy ruchowe/ćwiczenia gimnastyczne w sali, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne; indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem lub grupą dzieci

11.45 -12.00 – powrót, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu,

12.00 – 12.30 – obiad

12.30- 14.00 odpoczynek  w grupie „Żabek”

12.30- 13.00 odpoczynek w pozostałych grupach – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej; oglądanie książek/ albumów/czasopism dziecięcych; indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna;czas przeznaczony zajęcia organizowane przez nauczyciela, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, i i.in.

13.00 – 14.50 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze :

  • gry i zabawy dydaktyczne oraz w kącikach tematycznych
  • indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem lub grupą dzieci
  • kształtowanie umiejętności społecznych

14.50 -15.15 – przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

15.15-17.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze :

  • gry i zabawy dydaktyczne oraz w kącikach tematycznych
  • indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem lub grupą dzieci
  • kształtowanie umiejętności społecznych
  • rozchodzenie się dzieci

Skip to content